Samenweten loopt af

Samenweten, het door OCW-gefinancieerde initiatief om de dialoog tussen samenleving en wetenschap te versterken, loopt af op 1 januari 2022.

In de afgelopen twee jaar heeft Samenweten honderden onderzoekers getraind om een open en gelijkwaardig gesprek met belanghebbenden en belangstellenden aan te gaan. Zo heeft Samenweten wetenschappers en samenleving gestimuleerd om kennis uit te wisselen en wederzijds begrip te creëren. De workshops boden praktische handvatten voor open gesprekken met aandacht voor de maatschappelijke context, toelichting op hoe wetenschap werkt en ruimte voor kritische en open vragen.

Hoewel er veel animo is voor de trainingen en de expertise van Samenweten, is het niet gelukt om landelijke en gezamenlijke financiering te vinden voor een vervolg na 1 januari 2022.

In 2022 worden nog enkele werkzaamheden afgerond en worden de ervaringen gedeeld met de universiteiten en andere belanghebbenden. De bijdrage van Samenweten aan Verrijking Gewaardeerd! is geborgd in het programma dat loopt tot oktober 2022. Deze Samenweten website heet vanaf eind januari VerrijkingGewaardeerd.nl. Alle informatie en functionaliteiten blijven gehandhaafd; de website wordt aangepast naar een online omgeving die het programma Verrijking Gewaardeerd! centraal stelt.

De ontwikkeling en uitvoering van het Samenweten-project ‘Datawijsheid’ gaat door tot minimaal oktober. Datawijsheid leert burgers relevante vragen stellen over onderzoek met grote datasets en AI. Houd deze website in de gaten voor meer info over Datawijsheid.

Samenweten wil alle wetenschappers, communicatie-experts en andere betrokkenen hartelijk bedanken voor hun waardevolle bijdragen aan de kleurrijke workshops, inspirerende gesprekken, online interacties en bijzondere samenwerkingen. Zij hoopt samen met jullie een bijdrage geleverd te hebben aan de ontwikkeling en waardering van wetenschapscommunicatie / public engagement in Nederland en daarbuiten. 

We wensen iedereen mooie feestdagen en alle goeds voor 2022.