Organisatie

Van project naar expertisecentrum

Samenweten is geïnitieerd door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) en Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in navolging van het Britse Sense about Science. Samenweten wordt als project tijdelijk gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), is ondergebracht bij de KNAW (Afdeling Communicatie & Informatievoorziening) en heeft de opdracht om vanaf 2022 uit te groeien tot een onafhankelijke, landelijke organisatie.

Team

  • Dr. Mariëtte Oosterwegel, projectleider Samenweten
  • Dr. Susan van Erp, projectleider Datawijsheid (i.s.m. Sense about Science en Elsevier)
  • Irene Achterbergh, projectleider Gewaardeerd! (in opdracht van KNAW)

Klankbordgroep

De klankbordgroep adviseert het Samenweten team tweemaal per jaar over strategische keuzes. De huidige samenstelling van de klankbordgroep is:

  • Jeroen Geurts, voorzitter (voorzitter bestuur ZonMw en lid bestuur NWO)
  • Pieter Duisenberg (voorzitter VSNU)
  • Jeroen de Ridder (voorzitter De Jonge Akademie)
  • Marjolein van Breemen (adjunct-directeur NEMO Science Museum)
  • Hans Brug (directeur-generaal RIVM)
  • Mariëtte Oosterwegel, secretaris (projectleider Samenweten)

Daarnaast legt de projectleider verantwoording af aan de KNAW en haar contactpersonen bij het ministerie van OCW. De klankbordgroep zal worden aangepast in overeenstemming met de toekomstige organisatie van Samenweten.

Kosten

We willen graag een bijdrage leveren aan je wetenschappelijke bijeenkomst met een op maat gemaakte presentatie of workshop over public engagement. Ook kunnen we je praktisch en theoretisch advies geven over je public engagement plannen. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Heb je interesse, neem dan contact op voor een intake. Daarna maken we een passende offerte op voor je.

Bijdragen

Voor ons werk zijn we afhankelijk van sponsors en fondsen. Mocht u ons willen steunen, dan kijken we graag samen met u wat de mogelijkheden zijn. Neem gerust contact met ons op.

Partners

Samenweten werkt samen heel veel verschillende partners, nationaal en internationaal, op het gebied van wetenschapscommunicatie een public engagement. De belangrijkste zijn momenteel:

Sense about Science, een Britse, onafhankelijke stichting die vraagtekens zet bij misleidende weergave van wetenschap en pleit voor transparante onderbouwing van politieke keuzes.

Parlement en Wetenschap, een samenwerkingsverband dat zich inzet om wetenschappelijke inzichten een prominente plaats te geven in het parlementaire proces en daartoe een aantal instrumenten heeft ontwikkeld. 

ReThink, een EU-project (geleid vanuit het Athena Institute; VU, Amsterdam), dat als doel heeft om het Europese ecosysteem van wetenschapscommunicatie meer open, inclusief, reflectief en adaptief te maken en daartoe concrete middelen ontwikkelt en introduceert. 

Mens in de maak, een organisatie die mensen aan het denken zet met behulp van interactief theater. Samenweten en Mens-in-de-maak leiden samen interactieve workshops, waarin we met behulp van acteurs oefenen in het voeren van open gesprekken over wetenschap.

Wissenschaft im Dialog (WiD) is de Duitse organisatie voor wetenschapscommunicatie van de wetenschappelijke gemeenschap. WiD ondersteunt wetenschap en onderzoek met expertise in effectieve communicatie met de samenleving en stimuleert onderzoekers om hun onderzoek, inclusief de controversiële aspecten ervan, met het publiek te communiceren. Bovendien vergroot WiD het bewustzijn van burgers voor de maatschappelijke betekenis van wetenschap en bevordert het inzicht in onderzoeksprocessen en bevindingen.