Strategie

Samenweten stimuleert wetenschappers en publieksgroepen om kennis en ervaring uit te wisselen. In haar trainingen biedt ze handvatten voor een open, gelijkwaardig gesprek met aandacht voor de maatschappelijke context, toelichting op hoe wetenschap werkt en ruimte voor kritische en open vragen. Samenweten heeft de ambitie uit te groeien tot hét landelijke expertisecentrum op het gebied van public engagement door wetenschappers. Lees ook dit interview met projectleider Mariëtte Oosterwegel.

Urgentie

We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen. Denk aan de klimaatcrisis, sociale ongelijkheid, onze volksgezondheid en snel opkomende nieuwe technologieën. Zaken waar we allemaal, in meer of mindere mate, mee in aanraking komen. Om deze uitdagingen aan te gaan is betrouwbare wetenschappelijke kennis een noodzaak. Samenweten zet zich in voor heldere communicatie over die kennis en over de onzekerheden die gepaard gaan met die kennis. Ons doel is wederzijds begrip en vertrouwen tussen wetenschap en samenleving te versterken door met elkaar in open gesprek te gaan.

Missie

Samenweten stimuleert een gelijkwaardig gesprek tussen wetenschappers en samenleving om de uitwisseling van kennis te bevorderen.

Visie

De meeste wetenschappers voeren, vanaf het begin van hun carrière, een open, gelijkwaardig gesprek met belanghebbenden en belangstellenden in de samenleving. Tijdens deze interacties is er aandacht voor het proces van wetenschap, voor maatschappelijke vragen en voor het bespreken van aannames over en weer.

Ambitie

Samenweten groeit uit tot het landelijk expertisecentrum op het gebied van public engagement door wetenschappers. Samenweten traint, adviseert, inspireert en verbindt wetenschappers om diverse groepen eerder en actiever te betrekken bij hun onderzoek. Bovendien stimuleert Samenweten mensen om goede vragen te stellen aan wetenschappers en om wetenschappelijk nieuws in de media te duiden. Deze interacties leiden tot meer wederzijds begrip en vertrouwen en helpen de maatschappelijke impact van wetenschappelijke kennis te vergroten.

Wat is waar en waarom?

De dagelijkse stroom van wetenschappelijke en pseudowetenschappelijke informatie roept veel vragen op. Wat is waar en waarom? Welke informatie kan ik vertrouwen? Wat betekent al die informatie voor mij? Hoe werkt wetenschap eigenlijk? En hoe kunnen wetenschap en samenleving van elkaar leren? Samenweten wil mensen stimuleren verkennende vragen te stellen en ook kritisch te kijken naar de wetenschappelijke onderbouwing van uitspraken en niet alles zo maar voor waar aan te nemen. Op die manier wil Samenweten bijdragen aan het omgaan met wetenschappelijke misinformatie. Daarnaast heeft Mariëtte Oosterwegel meegewerkt aan het discussie stuk Fact or Fake, dat is uitgebracht door ALLEA.

Verrijken, verbinden en verbreden 

Samenweten werkt samen met andere network organisaties op het beid van wetenschapscommunicatie en public engagement, zowel national als international. Samenweten zet zich in om bestaande initiatieven op het gebied van wetenschapscommunicatie te verrijken, verbinden en verbreden. 

Daarbij sluit Samenweten aan en bouwt voort op (inter)nationale initiatieven, waaronder

  • Europees beleid: Responsible Research and Innovation (RRI) 
  • Erkennen en waarderen Ruimte voor ieders talentVSNU, NFU, KNAW, NWO, ZonMw
  • Nationaal Platform Open Science (NPOS)
  • Nationale Wetenschaps Agenda (NWA)
  • Adviezen van het Rathenau Instituut, onder andere Samen verder met open science
  • Declaration on the Future of Science Communication van Wissenschaft im Dialog en de Alexander von Humboldt Foundation (Declaration)