Samenweten projecten

Samenweten streeft voortdurend naar nieuwe vormen van betekenisvolle public engagement. Zij initieert innovatieve projecten, bijvoorbeeld naar het aanleren en communiceren van vraagvaardigheid en onzekerheidsvaardigheid. Ook adviseert en ondersteunt Samenweten onderzoekers of onderzoeksinstituten bij de voorbereiding en uitvoering van public engagement-projecten.