Citizen Science

Hoe betrek je burgers bij onderzoek?

i.s.m. Margaret Gold (coördinator Citizen Science Lab, UL)

Samen met burgers jouw wetenschappelijke onderzoek uitvoeren, lijkt je dat wat? Er zitten veel voordelen aan het bedrijven van citizen science (burgerwetenschap): het maakt onderzoek op grotere schaal mogelijk door extra handen, je krijgt toegang tot nieuwe informatiebronnen en perspectieven, en je creëert meer draagvlak voor wetenschappelijk onderzoek bij burgers.  

In deze workshop introduceert Margaret Gold (coördinator Citizen Science Lab, Leiden) de tien basisprincipes van citizen science en maak je kennis met veel inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast ga je nadenken over manieren waarop jij burgers (nog beter) zou kunnen betrekken bij het verrichten van jouw onderzoek en is er ruimte voor een panelgesprek, waar je in gesprek gaat met experts op het gebied van citizen science.

Wil je meer weten over citizen science, of wil je graag ervaringen uitwisselen met andere wetenschappers die citizen science-projecten uitvoeren? Schrijf je dan in voor de workshop op vrijdag 17 september.  

Panel 17 september 2021

  • Margaret Gold, coördinator Citizen Science Lab, Leiden
  • Sander Koenraadt, One Health PACT, onderzoekssamenwerking van experts op een groot aantal gebieden die relevant zijn voor het uitbreken van infectieziekten die veroorzaakt worden door steekmuggen. In samenwerking met diverse partners, werken zij aan de mogelijkheden van citizen science voor de monitoring en surveillance van steekmuggen.
  • Kris Bevelander, Senior onderzoeker Eerstelijnsgeneeskunde, Radboud universitair medisch centrum (RadboudUMC), en onderzoeker bij academische werkplaats Sterker op eigen benen waarbij samengewerkt wordt met co-onderzoekers en ervaringsdeskundigen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden.