Welkom bij Samenweten

Nooit heb ik zo veel geleerd in korte tijd als gedurende het afgelopen jaar. Niet alleen over het SARS-CoV-2 virus en over de klimaatveranderingen, maar vooral ook over wetenschapscommunicatie en het urgente belang ervan. Het meest essentiële dat ik geleerd heb is het belang van openheid en betrouwbaarheid in communicatie. En dat is precies waar Samenweten over gaat. Mijn naam is Mariëtte Oosterwegel, projectleider van Samenweten.

Wat is Samenweten?

Samenweten brengt wetenschappers en samenleving in gesprek. Samenweten leert wetenschappers hoe je de samenleving open en actief kan betrekken bij je onderzoek. En zij leert mensen welke vragen je zou kunnen stellen over wetenschap. In haar workshops biedt ze concrete handvatten voor open, gelijkwaardige gesprekken met aandacht voor de maatschappelijke vragen en aannames over en weer. 

Samenweten is als project tijdelijk gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en ondergebracht bij de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW). Zij heeft de ambitie uit te groeien tot hét landelijke expertisecentrum op het gebied van public engagement door wetenschappers. 

Wat is public engagement?

Public engagement van wetenschap omvat de talloze manieren waarop onderzoekers en samenleving kennis, vragen en expertise kunnen uitwisselen. Public engagement is altijd tweerichtingsverkeer en kan leiden tot nieuwe inzichten of vaardigheden en extra ambitie of inspiratie voor alle betrokkenen. Zaken die hard nodig zijn in deze tijd van complexe, maatschappelijke uitdagingen en overvloed aan informatie. 

Welkom op de nieuwe website van Samenweten

Deze website vormt een bron van inspiratie en informatie op het gebied van public engagement door wetenschappers. Het vormt een platform voor allerlei verschillende wetenschapscommunicatie (wecom) initiatieven. Als je op zoek bent naar ideeën voor wecom, kun je je hart ophalen bij het overzicht van alle 91 projecten die een toekenning hebben ontvangen uit het pilotfonds Wetenschapscommunicatie door Wetenschappers Gewaardeerd! Ook bieden we allerlei verschillende wecom-workshops aan, sommige speciaal georganiseerd voor deelnemers van Gewaardeerd!, andere open voor alle onderzoekers. En dit is nog maar het begin!

Wat doet Samenweten?

Samenweten traint, vernieuwt, adviseert en verbindt. Ben je op zoek naar een training over public engagement door wetenschappers? Kijk bij Samenweten-workshops. Wil je meedoen aan projecten die gaan over vernieuwing van wetenschapscommunicatie? Check dan Samenweten-projecten. Daarnaast kun je ook bij Samenweten terecht voor advies over de maatschappelijke impact van je onderzoeksproject. En via het Samenweten-netwerk kan je wecom-expertise uitwisselen met je collega’s. 

Persoonlijke ervaring

Mijn mooiste ervaring op het gebied van public engagement was het enorme diverse aanbod aan activiteiten tijdens het Westerdijk jaar in 2017. In dat jaar waren er tientallen initiatieven door heel Nederland die allemaal gerelateerd waren aan het feit dat Johanna Westerdijk, schimmeldeskundige, in 1917 als eerste vrouw in Nederland tot hoogleraar werd benoemd. De verhalen over Johanna Westerdijk hebben mij onder andere geïnspireerd om vasthoudend, helder en speels uit te dragen waar je voor staat. Dat levert hele leuke interacties en nieuwe inzichten op. Doen jullie mee?