Impact meten van wetenschapscommunicatie

Madelijn Strick (foto rechts), Anne Land (midden) en Ward Peeters (links) vormen samen het Impactlab en werken in opdracht van de NWA aan een evaluatietoolbox waarmee de impact van wetenschapscommunicatie in kaart gebracht kan worden. In deze blog lees je meer over de workshop en het onderzoek die zij in het kader van het Gewaardeerd-verrijkingsprogramma organiseren.

Wie ben je en wat is je functie? 

Madelijn Strick, universitair hoofddocent sociale psychologie aan de Universiteit Utrecht. 

In welke hoedanigheid ben je betrokken bij het Gewaardeerd! verrijkingsprogramma? 

Samen met Ward Peeters en Anne Land van de Universiteit Leiden verzorg ik een workshop over het meten van de impact van wetenschapscommunicatie. Deze workshop is onderdeel van een groter onderzoeksproject over dit onderwerp, gefinancierd door NWA. Daarnaast ben ik deelnemer aan het verrijkingsprogramma omdat onze onderzoeksgroep Organisatiegedrag.nl een Gewaardeerd!-toekenning heeft ontvangen.

Wat wordt er in de workshop besproken? 

We bespreken hoe je als wetenschapper/organisator de impact van je publieksactiviteiten kunt meten. We gaan in op de basisprincipes en toegevoegde waarde van impactmetingen. Er is veel ruimte voor deelnemers om ervaringen uit te wisselen, eigen projecten in te brengen en samen evaluatieplannen op te stellen.

Jullie gaan ook helpen met een onderzoek. Wat gaan jullie onderzoeken?

In het grotere onderzoeksproject willen we erachter komen welke factoren bijdragen aan blijvende impact van wetenschapscommunicatie op de kennis, houding of het gedrag van het publiek. We vragen alle onderzoeksgroepen met een Gewaardeerd!-toekenning om een impactmeting te doen bij een van hun eigen publieksactiviteiten met behulp van een toolbox die door ons is ontwikkeld. We voorzien hiervoor ook een praktische instructie in de vorm van kennisclips. De resultaten van alle impactmetingen brengen we dan samen voor een meta-analyse: het zoeken van algemene patronen in de gezamenlijke data.

We toetsen de data ook aan bestaande theorieën zoals die over emotional memory; het idee dat emotionele reacties van het publiek voorspellend zijn voor langdurige impact. We zullen de bevindingen met alle onderzoeksgroepen delen, zodat we gezamenlijk kunnen bespreken wat de resultaten betekenen en wat we ervan kunnen leren.

Wat is de meerwaarde van de door jullie ontwikkelde toolbox?

Onze toolbox voor wetenschappers bestaat uit twee onderdelen. Hij bevat een beknopte basismeting waarmee wetenschappers de directe impact van hun wetenschapscommunicatie kunnen meten en waarmee ze langdurige effecten in kaart kunnen brengen. Daarnaast bevat hij precisie-tools waarmee wetenschappers een meting zelf vorm kunnen geven en kunnen afstemmen op de specifieke doelen en context van hun project. 

Meer weten? Schrijf je in voor de workshop op vrijdag 29 oktober of laat ons je interesse weten via een berichtje